FORENINGSPORTAL Foreninger i Nittedal

Velkommen til Nittedal Foreningsportal

Nittedal kommune har et rikt foreningsliv med mange spennende aktiviteter. Her finner du en oversikt over ulike foreninger med informasjon, en aktivitetsoversikt med kalender, samt relevant nyheter for frivillige organisasjoner. Nittedal Frivilligsentral står til ansvar for denne siden. 

Nyttige oversikter

Nittedalsporten en nettside som fokuserer først og fremst på lokalhistorie, friluftsliv og hva som er verdt å se i Nittedal. www.nittedalsporten.no  

Kulturverket Flammen og Nittedal bibliotek bruker kommunens kulturkalender for oversikt over forestillinger, aktiviteter, arrangementer etc. https://www.nittedal.kommune.no/aktivitetskalender/

Frisklivssentralen tilbyr aktiviteter i Nittedal. Oversikt over tilbudene finnes her: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorg-velferd/frisklivssentralen/ 

Aktivitetsfond

På bakgrunn av Fattigdomsmeldingen (2019) har kommunestyret opprettet et aktivitetsfond. Målsetningen med Aktivitetsfondet er å legge til rette for at barn og unge mellom 5 og 19 år fra lavinntektsfamilier gis anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Aktiviteten skal foregå over tid, for å bidra til å opprettholde tilhørighet til aktiviteten og for å ha mulighet til å bygge relasjoner til andre barn og unge.  

Alle organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter for for målgruppen kan søke om støtte. For mer informasjon: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/

Tilskuddsportalen

Nittedal kommune v/Frivilligsentralen har inngått et abonnement på Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen er en svært god kilde til informasjon om alt som finnes av ulike tilskudd i Norge. www.tilskuddsportalen.no

Vil du bidra?

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Ta kontakt med: frivilligsental@nittedal.kommune.no // + 400 16 675

Oppdatering

Her ser du hvor mange foreninger som har oppdatert sin informasjon

45,7 % 

Foreninger: 43 av 94 er oppdatert (45,7 %) (mangler 51)

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal - test